dilluns, 18 de maig de 2020

ANGLÈS 18/05

Good morning kids!
How are you?
Here you have the task for this week.

- Student's book: pàgina 94 i 95 (exercicis 1, 2 i 3)
  Workbook: pàgina 94 i 95

CAN/CAN'T: HO EMPRAM PER DIR SI PODEM /SABEM O NO FER ALGUNA COSA.
EX: I CAN DRIVE A CAR
       I CAN'T FLY

- Student's book: pàgina 96 escoltar cançó (exercici 1) pàgina 97 (exercici 1 i 2)
  Workbook: pàgina 96 i 97

- Activitats per entregar: Practise book pàgina 52 i 53

De les altres activitats divendres tendreu les respostes així us podreu autocorregir.

Have a nice week!