divendres, 22 de maig de 2020

Solucions anglès

Hello, how are you?

Aquí teniu les solucions d'aquesta setmana:

Student's book:

Pàgina 97:
Sophie
x
v
v
v
v
x
Tom
x
x
x
v
v
v

Workbook:

Pàgina 94:
Exercici 1:
Across: foot, knee, leg, arm;
down: hand, finger, toes

Exercici 2:
 2 arm, 3 knee, 4 head, 5 foot, 6 hand, 7 toes, 8 fingers

Pàgina 95:
 D'esquerra a dreta: 4, (1), 5, 2, 6, 3

Pàgina 96:
antelope – I can run
grasshopper – I can jump up high
ballerina – I can dance
shark – I can swim
caterpillar – I can crawl

Pàgina 97:
2 Can she, 3 Can he, 4 Can she ride, 5 Can he play, 6 Can she ride a bike

2 Yes, she can. 3 Yes, he can. 4 No, she can’t. 5 No, he can’t. 6 Yes, she can.

Have a nice weekend!